Λεφτά υπάρχουν...


Ως φαίνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Λεφτά Υπάρχουν όπως έλεγε και ο αλήστου μνήμης ΓΑΠ. Με έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα (23/3/2017) και με αριθμό ΑΔΑ 6Υ95Ω-1Ψ1 και αριθμό πρωτοκόλλου 4925/16-3-2017 στη Διαύγεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης εγκρίθηκε και αποφασίστηκε από τον ίδιο τον Υπουργό κ. Σ. Κοντονή το ποσό των 81.600 ΕΥΡΩ για τη συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές! 

Ούτε ποιοι, ούτε που, ούτε γιατί θα συμμετέχουν σε αυτές τις επιτροπές, όταν μάλιστα υποτίθεται ότι η συμμετοχή σε επιτροπές είναι δωρεάν ή αμισθί. 


Share on Google Plus
Από το Blogger.