Ομάδες εργασίας για το Στρατηγικό Πλάνο Σωφρονιστικής Πολιτικής

Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με αντικείμενο την εξέταση των 
Θεματικών Αξόνων του Στρατηγικού Πλάνου Σωφρονιστικής Πολιτικής


Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης συγκροτούνται (5) Ομάδες Εργασίας υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου με αντικείμενο την εξέταση των Θεματικών Αξόνων του Στρατηγικού Πλάνου Σωφρονιστικής Πολιτικής και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης, ως ακολούθως:

I. Βελτίωση συνθηκών κράτησης και εκσυγχρονισμός υποδομών του σωφρονιστικού συστήματος

II. Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης

III. Ιδιαίτερη μέριμνα για προστασία ανηλίκων (πρόληψη και αποκατάσταση)

IV. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (ενίσχυση/ αναδιοργάνωση)

V. Εναλλακτικές μορφές έκτισης ποινών


Πηγή: http://www.lawnet.gr
Share on Google Plus
Από το Blogger.