Συνήγορος του Πολίτη υπέρ αποζημιώσεων για αργοπορία Δημοσίου


Την ανάγκη επαναφοράς της δυνατότητας αποζημίωσης πολιτών από τη διοίκηση λόγω μη τήρησης των προθεσμιών εξυπηρέτησής τους από το Δημόσιο θέτει ο Συνήγορος του Πολίτη. Η ανεξάρτητη αρχή είχε καταλήξει σε συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο απέστειλε στην υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη από τις 17 Ιουλίου 2017, χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένη κυβερνητική κίνηση από τότε.

Ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, με αφορμή τη διερεύνηση αναφορών πολιτών, οι οποίοι έθεσαν στην Αρχή το ζήτημα της αποζημίωσής τους λόγω μη τήρησης από τη διοίκηση των προθεσμιών που θέτει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) για τη διεκπεραίωση εγγράφων υποβληθέντων αιτημάτων τους σε δημόσιες υπηρεσίες, διαπίστωσε την απουσία σχετικού νομοθετικού πλαισίου, παρά την ύπαρξη συνταγματικής επιταγής, η οποία κατοχυρώνει το εν λόγω δικαίωμα (άρθρο 10, παρ. 3, του Συντάγματος).

Συγκεκριμένα, το Σύνταγμα ορίζει ότι «σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει». Η αναφορά στην ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης, κατά την άποψη του Συνηγόρου, αφορά την ανάγκη ρύθμισης του δικαιώματος των πολιτών για χρηματική αποζημίωση. Το 2004, μέσω του ν. 3242, προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της διοίκησης των προθεσμιών καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Ωστόσο, οι ως άνω διατάξεις καταργήθηκαν με το ν. 4210 του 2013, αφήνοντας το δικαίωμα μετέωρο. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει επιβεβλημένη την επαναφορά της δυνατότητας χρηματικής αποζημίωσης, καλώντας την κυβέρνηση να φέρει «σχετική νομοθετική ρύθμιση, λαμβάνοντας μέριμνα για τα εκκρεμή ζητήματα».

Πηγή: www.kathimerini.gr
Share on Google Plus
Από το Blogger.