ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Όλη η προκήρυξη για τις προσλήψεις σωφρονιστικών


Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη 6Κ/2018 για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.
Η κατανομή των θέσεων
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είκοσι τέσσερις (24) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Παθολογίας), ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Ψυχιατρικής), ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων και ΠΕ Ψυχολόγων. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτά (7) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας - ειδ. Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας - ειδ. Νοσηλευτικής. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πεντακόσιες πενήντα επτά (557) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Παθολογίας, ειδικότητας Ψυχιατρικής): Παροχή ιατρικής φροντίδας στους κρατουμένους των καταστημάτων κράτησης, έκδοση των απαιτούμενων σε κάθε περίπτωση γνωματεύσεων, μέριμνα για την προμήθεια του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του φαρμακείου και μηνιαίος έλεγχος της καταλληλότητας του, μέριμνα για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων και τον εμβολιασμό κρατουμένων και προσωπικού για την πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων, έλεγχος της ποιότητας του συσσιτίου, τα είδη και τα αντικείμενα υγιεινής.
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας: Ο Κοινωνικός Λειτουργός εκτελεί εσωτερική (ατομικές συνεντεύξεις με τον κρατούμενο - εργασία με ομάδα κρατουμένων) και εξωτερική (επικοινωνία με τις οικογένειες των κρατουμένων, ομάδες, εργοδότες, άλλες υπηρεσίες, οργανώσεις ή άτομα που έχουν σχέση με την κοινωνική αποκατάστασή τους - στήριξη και επίβλεψη των απολυθέντων υπό όρο κρατουμένων) υπηρεσία. Για την εκτέλεση της εξωτερικής υπηρεσίας ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να μετακινείται και εκτός έδρας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης
. ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων: Ενημέρωση των βιβλίων και φακέλων που τηρούνται στο τμήμα διοίκησης (γραμματείας), τήρηση αλληλογραφίας, σύνταξη και διαβίβαση εγγράφων και εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, πρωτοκόλληση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων στους κρατουμένους, τήρηση στατιστικών στοιχείων.
ΠΕ Ψυχολόγων: Ο Ψυχολόγος παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στους κρατουμένους μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών, κατόπιν προγραμματισμού και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του ειδικευμένου προσωπικού με στόχο την προσαρμογή των κρατουμένων στις συνθήκες διαβίωσης στο κατάστημα κράτησης, την ασφαλή έκτιση της ποινής τους και την προετοιμασία τους για την ομαλή επάνοδό τους στον κοινωνικό βίο. Μεριμνά επίσης για την προμήθεια του υλικού που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας - ειδ. Κοινωνικής Εργασίας: Ο Κοινωνικός Λειτουργός εκτελεί εσωτερική (ατομικές συνεντεύξεις με τον κρατούμενο - εργασία με ομάδα κρατουμένων) και εξωτερική (επικοινωνία με τις οικογένειες των κρατουμένων, ομάδες, εργοδότες, άλλες υπηρεσίες, οργανώσεις ή άτομα που έχουν σχέση με την κοινωνική αποκατάστασή τους - στήριξη και επίβλεψη των απολυθέντων υπό όρο κρατουμένων) υπηρεσία. Για την εκτέλεση της εξωτερικής υπηρεσίας ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί να μετακινείται και εκτός έδρας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας - ειδ. Νοσηλευτικής: Ο Νοσηλευτής φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, μεριμνά για τη χορήγηση των φαρμάκων στους κρατουμένους, συνοδεύει τον ιατρό σε κάθε εξέταση κρατουμένου, έχει την ευθύνη για την ατομική καθαριότητα και υγιεινή των ασθενών κρατουμένων, προβαίνει στις νοσηλευτικές πράξεις που του αναθέτει ο ιατρός.
ΔΕ Προσωπικού
Εξωτερικής Φρούρησης: Εξωτερική φρούρηση των καταστημάτων κράτησης, φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και η συνοδεία αυτών για ανάκριση ή παράσταση στα δικαστήρια, για ιατρική εξέταση κατά τη μετακίνηση λόγω λήψης έκτακτης άδειας ή άλλου έργου, (π.δ. 215/2006, ΦΕΚ 217/12.10.2006/τ.Α΄, όπως ισχύει). ΔΕ Φύλαξης: Μέριμνα για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας του καταστήματος κράτησης, συμβάλλει στην ομαλή διαβίωση των κρατουμένων και συντείνει με την εν γένει συμπεριφορά του στη διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην ενίσχυση του αυτοσεβασμού και της συναίσθησης της κοινωνικής ευθύνης τους, ενόψει και της απόλυσής τους.
δείτε εδώ  https://www.dikaiologitika.gr/images/asep098765.pdf  την προκήρυξη.
Πηγή: dikaiologitika gr


Share on Google Plus

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Από το Blogger.