Προς το Εθνικό Τυπογραφείο ο διαγωνισμός για προσλήψεις στις Φυλακές


Με σημερινή του ανακοίνωση το ΑΣΕΠ αναφέρει ότι απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τον διαγωνισμό για την πρόσληψη 588 υπαλλήλων διαφόρων κλάδων στις Φυλακές της Χώρας. 

Αναλυτικά αναφέρει:

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Share on Google Plus
Από το Blogger.