Έδωσαν έναν χρόνο παράταση "ζωής" στο πελατειακό Δημόσιο


Οι αλλαγές στο Δημόσιο ξεκίνησαν το 2016 και είναι ακόμη στον "δρόμο" λόγω της αδυναμίας και απροθυμίας της κυβέρνησης να εφαρμόσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που δεν "κόστιζαν" σε χρήμα ή σε θέσεις εργασίας. 
Αναμφίβολα, σε κανέναν άλλον κοινωνικό τομέα παρεμβάσεων –ούτε εκείνον του ασφαλιστικού– δεν σημειώθηκε κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τόσο μεγάλη καθυστέρηση στις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις όσο στο Δημόσιο. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι αυτές δεν προέβλεπαν κάποιες περικοπές αποδοχών, όπως, π.χ., στους συνταξιούχους... 
Έπειτα από σειρά καθυστερήσεων και αναβολών, μεταφέρονται πλέον για τη μετα-μνημονιακή περίοδο. Τα "ορόσημα" μεταφέρονται για το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2018 έως και τον Ιούνιο του 2019.
Έως τότε το μη λειτουργικό και πελατειακό Δημόσιο παραμένει. Έτσι, παραμένει και μετα-μνημονιακά η συνεργασία της δημόσιας γαλλικής εταιρείας συμβούλων Expertise France με το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η παράταση για μετά το τέλος του "προγράμματος" έγινε με την ανοχή των "θεσμών" – μιας και δεν ήθελαν να τινάξουν την 4η αξιολόγηση στον αέρα με αφορμή την καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο. 
Ο λόγος για κρίσιμες παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη στελέχωση του Δημοσίου και την αποπολιτικοποίησή του, την αξιολόγηση και την κινητικότητα, τις οποίες απέτυχε να υλοποιήσει πλήρως και έγκαιρα η κυβέρνηση. Έπρεπε, δε, έπειτα από αλλεπάλληλες παρατάσεις, να είχαν ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. 
Δεδομένου, βάσει των νεότερων κυβερνητικών δεσμεύσεων, ότι πρέπει να εφαρμοστούν έως τον Ιούνιο του 2019, θα έχουν κλείσει σχεδόν 3,5 χρόνια μεταξύ ψήφισης και πλήρους υλοποίησης των εν λόγω διατάξεων. 
Εμπλοκή   
Η μεγαλύτερη, μάλιστα, καθυστέρηση σημειώθηκε στην αποκομματικοποίηση της διοίκησης, δηλαδή στην επιλογή στελεχών –και προπαντός των γενικών γραμματέων– με αντικειμενικά κριτήρια. Η ολοκλήρωσή της προβλέπεται για το τέλος του 2018. 
Η δεύτερη μεγαλύτερη καθυστέρηση σημειώθηκε στην αξιολόγηση του προσωπικού. Αυτή εκκρεμεί  και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Ιουλίου. 
Η τρίτη μεγαλύτερη καθυστέρηση σημειώθηκε στο νέο σύστημα μετατάξεων-αποσπάσεων ("κινητικότητα"). Στα μέσα Ιουνίου 2019 προβλέπεται να έχει ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση.  
Kατά τα άλλα, τηρήθηκαν έως τώρα τα πλαφόν για το πλήθος των κρατικά επιχορηγούμενων  συμβασιούχων, αλλά θα συνεχιστεί ο στενός έλεγχος των "θεσμών" για τις προσλήψεις τους και μετά από φέτος. 
Τα δε νέα οργανογράμματα και τα περιγράμματα θέσεων στη διοίκηση θα είναι έτοιμα το 2019. Τέλος, οι περικοπές στα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους θα εφαρμοστούν από τις αρχές του 2019, με έναν χρόνο καθυστέρηση. 
Ανεπάρκειες και δεσμεύσεις 
Οι ανεπάρκειες, μαζί και οι ασφυκτικές δεσμεύσεις, επισημαίνονται με απόλυτη σαφήνεια στα κείμενα της "Έκθεσης Συμμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης" (Compliance Report), η οποία συνοδεύει την τελευταία συμφωνία του Eurogroup. 
* Αποπολιτικοποίηση: Ολοκλήρωση έως τέλος του έτους 
Πρώτα-πρώτα στο μέτωπο της αποκομματικοποίησης, στην Έκθεση Συμμόρφωσης αναφέρεται πως η επιλογή των νέων διοικητικών, τομεακών και ειδικών γραμματέων "συνάντησε σημαντικές προκλήσεις λόγω της έλλειψης κριτηρίων επιλεξιμότητας".
Γι' αυτό ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου τα κριτήρια επιλεξιμότητας να "διασφαλίζουν" ότι η διαδικασία της τοποθέτησης θα γίνει με "προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια". 
Δεδομένης της λήψης αυτών των μέτρων, 22 από τις 69 προκηρύξεις για τους γραμματείς θα επανεκδοθούν. 
Η δε τοποθέτησή τους πρέπει να έχει γίνει έως τον Δεκέμβριο. Μέχρι τον Ιούλιο πρέπει να έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι προσκλήσεις για τους γενικούς διευθυντές. Μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να τοποθετηθούν. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων θα πρέπει να τοποθετηθούν έως τον Δεκέμβριο. 
* Αξιολόγηση: Παραμένει ελλιπής η συμμετοχή 
Στα τέλη Ιουλίου πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προσωπικού. Έπρεπε, όμως, να είχε ολοκληρωθεί πέρσι τον Ιούνιο. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της απεργίας-αποχής της ΑΔΕΔΥ. Γι' αυτό η κυβέρνηση θέσπισε την αξιολόγηση μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Και πάλι, όμως, η συμμετοχή είναι προβληματική. Σύμφωνα με την Έκθεση Συμμόρφωσης (με βάση στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου), μόνο 161.252 από τους 230.000 διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου είχαν καταγραφεί στη σχετική πλατφόρμα έως τα μέσα Ιουνίου. 
* Κινητικότητα: Εμπλοκές λόγω διοικητικών αντιστάσεων 
Στην "κινητικότητα", η οποία "έτρεξε" πάνω-κάτω εντός των ορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, σημειώνονται εμπλοκές. Στην εν λόγω έκθεση τονίζεται πως ο α' κύκλος κινητικότητας αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου.  
Οι λόγοι, σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση, για τη μη έγκαιρη συμπλήρωση των κενών θέσεων στις δημόσιες υπηρεσίες είναι δύο. Ο ένας είναι ότι "η υπηρεσία υποδοχής δεν ήταν ικανοποιημένη με τα προσόντα και την εμπειρία των υποψηφίων". Ο άλλος ήταν πως "οι υποψήφιοι απέσυραν το ενδιαφέρον ή επέλεξαν άλλη θέση". 
* Νέα οργανογράμματα: Εκκρεμούν δήμοι - ΝΠΔΔ
Καινούργια οργανογράμματα και περιγράμματα θέσεων θα έχουν όλες οι υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου εντός του 2019, χωρίς –όμως– να μπαίνει συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο (π.χ., αρχές ή μέσα του έτους). 
Πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως η μεγαλύτερη καθυστέρηση εντοπίζεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
* Επιδόματα: Κόβονται το 2019 
"Το αναθεωρημένο σύστημα των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο θα οριστικοποιηθεί στις αρχές του 2019", σύμφωνα με την Έκθεση Συμμόρφωσης.
Μάλιστα, το νέο αυτό σύστημα "θα λάβει υπ' όψιν τις πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται σήμερα σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε.", ενώ "θα μπορούσε να οδηγήσει, μεσο-μακροπρόθεσμα, σε κάποια αποτελέσματα εξοικονόμησης σε επίπεδο κόστους". 
* Συμβασιούχοι: Συνεχίζεται ο περιορισμός των προσλήψεων 
Οι προσλήψεις συμβασιούχων με προσωρινές συμβάσεις απασχόλησης και μισθοδοσία από το κράτος θα "προσαρμοσθούν ανάλογα με τις μετατροπές των συμβάσεων" από προσωρινές σε μόνιμες, σύμφωνα με την Έκθεση Συμμόρφωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εξέλιξη του πλήθους των συμβασιούχων (μαζί και της σχετικής μισθολογικής δαπάνης) δεν πρέπει να παραβιάσει τα "ανώτατα όρια" της συνολικής μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου, όπως αυτή προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής το 2019-2022.
Του Δημήτρη Κατσαγάνη / Αναδημοσίευση από capital.gr 
Share on Google Plus

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Από το Blogger.