Θα έκοβαν το νερό από τις φυλακές


Τροπολογία με την οποία εξοφλούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προηγούμενων ετών για την ύδρευση των καταστημάτων κράτησης κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Στ. Κοντονής λέγοντας πως αλλιώς κινδύνευαν με διακοπή της σύνδεσης.

Με την τροπολογία θα πληρωθούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, οφειλές ύψος 1,7 εκατ. ευρώ οι οποίες, όπως σημειώνεται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατέστησαν ληξιπρόθεσμες λόγω ανεπάρκειας των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πληρώνουν δικηγόρους για νομική βοήθεια σε μη έχοντες

Με την ίδια τροπολογία όμως προβλέπεται και η καταβολή αποζημίωσης σε δικηγόρους παρελθόντων ετών για παροχή νομικής βοήθειας προς τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος για τις οποίες εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία ανάληψης της υποχρέωσης της παρ 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται σε 7,3 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η τροπολογία.

Πηγή: http://capital.gr
Share on Google Plus
Από το Blogger.