Κατασκευή Εξωτερικής Περίφραξης στη Φυλακή Χανίων


Ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες οι εργασίες για την κατασκευή της εξωτερικής περίφραξης της Φυλακής Χανίων. 

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 142.000 € και καλύπτεται από το ΤΑΧΔΙΚ, ενώ το έργο δημοπράτησε και επιβλέπει η Περιφέρεια Κρήτης. 

Βασικός στόχος της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μαζί με την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων, είναι η βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας του προσωπικού των Φυλακών της Χώρας και των συνθηκών εργασίας του.


Πηγή: www.facebook.com/crimepolicygr/

Share on Google Plus
Από το Blogger.