Πιλοτική λειτουργία ηλεκτρονικού επισκεπτηρίου στη Φυλακή Άμφισσας

Στις 23 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ηλεκτρονικό επισκεπτήριο στη Φυλακή Άμφισσας, μετά από σχετική πρόταση του Καταστήματος και έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Η συγκεκριμένη δυνατότητα έτυχε θερμής αποδοχής από τους κρατουμένους του καταστήματος καθώς δίνεται η ευκαιρία σε άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα δια ζώσης επισκεπτηρίων να επικοινωνούν με το οικογενειακό τους περιβάλλον, και μάλιστα χωρίς κόστος. 

Το συμβούλιο της φυλακής θα αποτιμήσει τη δοκιμαστική εφαρμογή του θεσμού σε έξι μήνες, με σκοπό τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας του. 

Καλή επιτυχία στη συγκεκριμένη δράση, που ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές φυλακές.
Πηγή: https://www.facebook.com/crimepolicygr/
Share on Google Plus
Από το Blogger.