Δημόσιο: Αξιολόγηση με… κλικ -Τα 7 «βήματα» της ψηφιακής διαδικασίας

Εκκίνηση στη νέα ψηφιοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων ετοιμάζεται να δώσει στις 5 Μαΐου 2018 το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η απόδοση περίπου 250.000 εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση θα «μετρηθεί» με το νέο σύστημα, με τη σχετική πλατφόρμα να αναρτάται στην «Απογραφή», στα πρότυπα της πλατφόρμας της κινητικότητας. Όπως είναι γνωστό στους αναγνώστες της aftodioikisi.gr, προσφάτως ψηφίστηκε τροπολογία της υπουργού, Όλγας Γεροβασίλη, που θεσπίζει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και στην συνέχεια το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενημέρωσε με εγκύκλιο τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την χρήση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας.
Η πλατφόρμα θα έχει επτά «βήματα» για τον χρήστη, ο οποίος θα ολοκληρώνει την διαδικασία «κλικάροντας» σε επτά σελίδες. Αναλυτικότερα, θα συμπληρώνονται:
  • 1η σελίδα: Τα στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ κλπ)
  • 2η σελίδα: Η υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο αξιολογούμενος
  • 3η σελίδα: Τίτλοι σπουδών, περαιτέρω τυπικά προσόντα και αντικείμενο εργασίας
  • 4η σελίδα: Βαθμολογία με βάση τα κριτήρια της αξιολόγησης
  • 5η σελίδα: Ειδικές αιτιολογίες (αν υφίστανται)
  • 6η σελίδα: Αποτελέσματα της συνέντευξης
  • 7η σελίδα: Βαθμολογία ειδικής έκθεσης αξιολόγησης
Ως προς την ουσία της διαδικασίας αξιολόγησης του υπαλλήλου δεν αλλάζει κάτι (κριτήρια, μοντέλο αξιολόγησης κλπ). Η μεγάλη καινοτομία είναι στην πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος. Επομένως, προκύπτει σημαντική εξοικονόμηση σε «χαρτούρα» πρώτα και κύρια -άρα και μείωση της γραφειοκρατίας- αλλά και στην εξοικονόμηση εργατοωρών. Ομως είναι ξεκάθαρο ότι το υπουργείο επιτυγχάνει με αυτόν τον τρόπο την πλήρη εποπτεία της διαδικασίας και συγκεκριμένα, όχι μόνο για το ποιος αξιολογείται, αλλά και το…. ποιος αξιολογεί. Η πολιτική στόχευση της νέας διαδικασίας είναι να παυτούν εν τη γενέσει τους απεργιακές πρωτοβουλίες από πλευράς υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη και την υψηλή συμμετοχή που συγκέντρωσε και η περσινή απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ. Άλλωστε, η e-αξιολόγηση στο Δημόσιο είχε πρώτα από όλα συζητηθεί με τους Θεσμούς και έλαβε το «πράσινο φως» από τους εκπροσώπους τους.
Προετοιμασία
Κρίσιμη ημερομηνία για τις αλλαγές στην αξιολόγηση αποτελεί η Παρασκευή 4 Μαΐου. Έως τότε τα στελέχη των Διευθύνσεων Προσωπικού θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των ζητούμενων στοιχείων. Όταν ανοίξει η πλατφόρμα -5 Μαΐου όπως γράψαμε νωρίτερα- οι Διευθύνσεις θα συμπληρώσουν τα στοιχεία.
Αναλυτικές οδηγίες θα περιγράφονται σε νεότερη εγκύκλιο που θα εκδώσει το υπουργείο για την εισαγωγή των στοιχείων στην πλατφόρμα. Ήδη, πάντως, έχει παράσχει οδηγίες στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού μέσω προηγούμενης εγκυκλίου, που αναφέρει αναλυτικότερα τα εξής:
Οι οδηγίες
Κατά την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης για το έτος 2017.
Στο πλαίσιο αυτό, για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των Υπηρεσιών, ζητείται από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία που θα κληθούν να εισάγουν κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα/υπόδειγμα.
Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής κατά το πρώτο στάδιο της ενημέρωσης/συμπλήρωσης, ζητείται από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων έως τις 4 Μαΐου 2018, ώστε να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τη μορφή του επισυναπτόμενου υποδείγματος κατά τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την αξιολόγηση. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και για περαιτέρω οδηγίες θα εκδοθεί νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιος στο προσεχές διάστημα.
Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών για τη συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ειδικότερα στο πλαίσιο που η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού θα αποτελεί λειτουργικότητα του ανωτέρω Μητρώου.
Περαιτέρω, για την υποβοήθηση του έργου τους, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού μπορούν να μεταβούν στην εφαρμογή της απογραφής, στη «Διαχείριση Υπαλλήλων», να επιλέξουν «Εξαγωγή σε excel» και να εξάγουν σε πίνακα όλο το προσωπικό τους. Στη συνέχεια, από αυτό το αρχείο μπορούν να απομονώσουν τους ΑΦΜ των υπαλλήλων που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης, κατά τις διατάξεις του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, έτσι ώστε να προσδιορίσουν και να συσχετίσουν αξιολογητές και αξιολογούμενους για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν.
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της σχετικής εγκυκλίου, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Αξιολόγηση.
Πηγή: www.aftodioikisi.gr 
Share on Google Plus
Από το Blogger.