Αυτά είναι τα όρια ηλικίας και τα τεστ για το υπουργείο Δικαιοσύνης


Οι πληροφορίες προέρχονται από ιδιαίτερα αξιόπιστες πηγές του ΑΣΕΠ. Σημειώστε:
Το όριο ηλικίας είναι 32 ετών. Αφορά ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φύλακες – Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης)
Το ανάστημα για τους άνδρες ορίζεται στο 1,70 μ. και για τις γυναίκες στο 1,60 μ.
Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε ψυχοτεχνικά τεστ και αθλητικές δοκιμασίες

Από την δημοσίευση της προκήρυξης στο ΦΕΚ έως την έκδοση των αποτελεσμάτων θα υπάρξουν τα παρακάτω στάδια κλιμάκωσης του διαγωνισμού:
  1. Δημοσίευση της προκήρυξης στο ΦΕΚ
  2. Υποβολή (ηλεκτρονικών) αιτήσεων
  3. Κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά
  4. Επεξεργασία αιτήσεων
  5. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
  6. Διενέργεια αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών
  7. Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων και δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ

Πηγή: https://workenter.gr
Share on Google Plus
Από το Blogger.