ΚΚΕ: Ερώτηση για την επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος και ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα


Ερώτηση για την επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος και ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα κατέθεσαν στη Βουλή προς τους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας, Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιώργος Λαμπρούλης και Διαμάντω Μανωλάκου.


Αναλυτικά αναφέρουν:


«Χιλιάδες εργαζόμενοι, που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας στις δημόσιες μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, δεν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Παράλληλα, συνεχίζεται η πάγια πρακτική να μην παίρνονται τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους, να μην υπάρχει Ιατρός Εργασίας ή Τεχνικός Ασφαλείας, να διενεργούνται συμβάσεις με υπεργολάβους υπηρεσιών ΥΑΕ - ΕΞΥΠΠ ή πρόσληψη Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και με μειοδοτικούς διαγωνισμούς.


Παράλληλα, επιδεινώνονται οι συνθήκες και οι όροι εργασίας, αυξάνεται η εντατικοποίηση της εργασίας, επεκτείνονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και μειώνονται οι μόνιμοι εργαζόμενοι. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι οι σταθερές μόνιμες θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί στη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κατά περίπου 1.600 θέσεις, σαν να έχει δηλαδή κλείσει άλλο ένα νοσοκομείο και μάλιστα σχετικά μεγάλο.


Την ίδια ώρα, ο θεσμός των ΒΑΕ δεν έχει επεκταθεί στο χώρο του Δημοσίου. Εργαζόμενοι και κλάδοι που έχουν ενταχθεί στον ιδιωτικό τομέα στα ΒΑΕ, δεν έχουν ενταχθεί στο Δημόσιο. Διακρίσεις συνεχίζονται ακόμα και σε ό,τι αφορά τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποκλεισμού από τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος είναι οι προσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ), οι νοσηλευτές που εργάζονται μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ στις ΜΕΘ και χιλιάδες άλλοι υγειονομικοί διαφόρων ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία.


Επιπλέον, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 που προβλέπει ότι επίκειται "ευθυγράμμιση" του καθεστώτος χορήγησης του ανθυγιεινού επιδόματος στο Δημόσιο με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα το άρθρο 396 του ν. 4512/2018 προβλέπει τη σύσταση "ειδικής επιτροπής" για την επανεξέταση από "μηδενική βάση" των προϋποθέσεων καταβολής, των δικαιούχων και του ύψους του ανθυγιεινού επιδόματος. Όπως καταγγέλλεται από συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες Υγείας και Πρόνοιας, στην πραγματικότητα σχεδιάζεται περικοπή ή και κατάργησή του σε κατηγορίες εργαζομένων ή και σε όλους.


Η μη ένταξη χιλιάδων εργαζομένων στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, η ουσιαστική ανυπαρξία μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους που επιπλέον, στους χώρους Υγείας έχει συνέπειες και για την υγεία και ασφάλεια των ασθενών, ο αποκλεισμός από τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος και η σχεδιαζόμενη περικοπή του επιδόματος, εντάσσονται στο σχεδιασμό κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας ως "αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες", με εργαζόμενους φτηνούς κι ευέλικτους -με όσο το δυνατό λιγότερα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με διπλοβάρδιες, χωρίς ρεπό κ.λπ.


ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. υπουργοί, τι μέτρα θα πάρουν ώστε:


• Να καταργηθεί το άρθρο 396 του ν. 4512/2018 και να μην αξιοποιηθεί η επιτροπή για τον αποχαρακτηρισμό επαγγελμάτων και ειδικοτήτων από τα ΒΑΕ και τη συνολική επίθεση στο θεσμό.


• Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες Υγείας και Πρόνοιας. Να προσληφθούν μόνιμοι εργαζόμενοι ώστε να καλυφθούν τα κενά και οι σημερινές ανάγκες και να περιοριστεί η εντατικοποίηση της εργασίας.


• Να προσληφθούν μόνιμοι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Ιατροί Εργασίας και Τεχνικοί Ασφαλείας και να στελεχωθούν πλήρως Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία και να δημιουργηθεί κρατικό Σώμα Τεχνικών Ασφαλείας - Γιατρών Εργασίας.


• Να διευρυνθεί ο θεσμός των ΒΑΕ σε όλους τους εργαζόμενους όλων των κλάδων και ειδικοτήτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που εργάζονται σε ομοιογενείς και ανθυγιεινές συνθήκες. Να μειωθεί ο χρόνος εργασίας για τα ΒΑΕ σε 6ωρο/5ήμερο/30ωρο με αύξηση των ημερών αδείας. Να μειωθούν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης στα 50 για τις γυναίκες και 55 για τους άντρες που εργάζονται στα ΒΑΕ.


• Να μην περικοπεί το Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κανέναν εργαζόμενο. Να επεκταθεί και στους εργαζόμενους ειδικοτήτων, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες και σήμερα δεν το λαμβάνουν».


Πηγή: www.902.gr
Share on Google Plus
Από το Blogger.