Βουλή: Ερώτηση Γ. Καμίνη (ΚΙΝΑΛ) για τις Αγροτικές Φυλακές

 


Ερώτηση κατέθεσε στην Βουλή και προς τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Γ. Καμίνης σχετικά με τις Αγροτικές Φυλακές, οι οποίες παραμένουν άδειες από κρατούμενους! 

Αναλυτικά η Ερώτηση έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα : «Η εικόνα των αγροτικών φυλακών στο β΄εξάμηνο 2021» 

Κύριε Υπουργέ, 

Ο θεσμός των αγροτικών φυλακών μας έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς παρατηρείται μια συστηματική κυβερνητική αποχή από κάθε σοβαρή προσπάθεια στήριξης του θεσμού. 

Ως γνωστόν, με τον νόμο 4760/2020 τροποποιήθηκαν επί το αυστηρότερον οι προϋποθέσεις μεταγωγής στις αγροτικές φυλακές. Κατά τη διάρκεια των σχετικών συζητήσεων στη Βουλή εκφράστηκε από το Κίνημα Αλλαγής η έντονη ανησυχία για τη διαφαινόμενη αποδυνάμωση του θεσμού των αγροτικών φυλακών.

 Στις 16 Ιουλίου 2021, η αγροτική φυλακή Αγιάς Χανίων είχε πληρότητα 42,7%, η αντίστοιχη φυλακή στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής είχε πληρότητα 41,56%, η Τίρυνθα 28,48%, η Κασσαβέτεια 24,82%. Αν γνωρίζει κάποιος το πρόβλημα υπερπληθυσμού στις υπόλοιπες φυλακές της χώρας, τα τελευταία χρόνια και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα μείνει άναυδος. 

Οι διαφορές των αριθμών μεταξύ του πληθυσμού των αγροτικών φυλακών και των λοιπών φυλακών της χώρας υποδηλώνουν ότι οι υπεύθυνοι για τη σωφρονιστική πολιτική είτε δρουν με πλήρη αδιαφορία για τον τομέα ευθύνης τους είτε απαξιώνουν σκοπίμως τον θεσμό της αγροτικής φυλακής.

Οι υποψίες αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από τους αριθμούς των σχετικών μεταγωγών κρατουμένων. Αριθμοί που με τη σειρά τους υποδηλώνουν και αυτοί ότι είτε δεν υπάρχει πρόθεση μεταγωγής στις αγροτικές φυλακές κρατουμένων που να πληρούν τις νέες προϋποθέσεις είτε δεν υπάρχει ικανός αριθμός κρατουμένων που να πληροί τις προϋποθέσεις αυτές. 

Αυτά επιβεβαιώνονται από την με αριθ. πρωτ. 7017/4/25258-γ’/ 16/06/2021 απάντησή σας, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, από την οποία προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων που μετήχθησαν στις αγροτικές φυλακές από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4760/2020 έως τις 26/05/2021, ανήρχετο σε μόλις σαράντα εννέα (49) κρατούμενους [εννέα (9) κρατούμενοι στην Αγιά, δεκαοκτώ (18) στην Κασσάνδρα, δέκα (10) στην Τίρυνθας και δώδεκα (12) στο Ειδικό Αγροτικό Κ.Κ. Νέων Κασσαβέτειας].

Από την ίδια απάντηση προκύπτει ότι δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 4760/2020 επαναμετήχθησαν έως τις 26/05/2021, ογδόντα έξι (86) κρατούμενοι από τις αγροτικές φυλακές στις κλειστές, διπλάσιος δηλαδή αριθμός κρατουμένων από αυτούς που μετήχθησαν στις αγροτικές φυλακές το ίδιο διάστημα.

 Στην ίδια απάντηση αναφέρεται ότι στις 26/05/2021, στο Αγροτικό Τμήμα του Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θηβών, το οποίο δημιουργήθηκε το 2017, απασχολούνταν μόλις έξι (6) κρατούμενες, ενώ εκκρεμούσε μόνο μία (1) αίτηση μεταγωγής. 

Τον Μάρτιο του 2019 δημοσιεύτηκε ο πρώτος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Αγροτικών Φυλακών (ΥΑ 14088/2019, ΦΕΚ 760/Β/5-3-2019), στο πλαίσιο μιας διαφαινόμενης προσπάθειας στήριξης του μοντέλου αυτού. 

Δεδομένου ότι:

- Η αποδυνάμωση, και κατά συνέπεια απαξίωση, του θεσμού των αγροτικών φυλακών αντιβαίνει στον βασικό στόχο της αντεγκληματικής πολιτικής κάθε σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους δικαίου που είναι η ομαλή κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.

 - Υπάρχει ανάγκη κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού για τις αγροτικές φυλακές.

 - Στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2021 του Υπουργείου σας (σελ. 26) αναφέρονται ως στόχοι, μεταξύ άλλων : 1) Η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής των Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης, και 2) Η επέκταση των αγροτικών εκτάσεων των υφιστάμενων Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης, με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της διασύνδεσης των κρατουμένων με την αγορά εργασίας. 

 - Πρόσφατα έχετε προβεί σε παραχώρηση 50 στρεμμάτων της αγροτικής φυλακής Τίρυνθας στον Δήμο Ναυπλιέων

 - Με την αριθ. 253/21.07.2014 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 2001/Β/22.07.2014), έκταση 914.099,72 τ.μ. που ανήκε στην Αγροτική Φυλακής Κασσάνδρας, μεταβιβάστηκε και περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (άμεση θυγατρική εταιρεία πλέον της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.). Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και διοίκησης και διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τότε Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), τα οποία εκχωρήθηκαν χωρίς αντάλλαγμα. Είχαν υπάρξει τότε δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι επρόκειτο στην εν λόγω έκταση να δημιουργηθεί γήπεδο γκολφ από ιδιώτη. 

- Σύμφωνα με τον ν. 3986/2011 (άρθρο 2 παρ. 7), το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας, ως προηγούμενος δικαιούχος, παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση της έκτασης ως εκ του νόμου εντολοδόχος από το ΤΑΙΠΕΔ. 

- Οι ως άνω εκτάσεις πρέπει να προστατευτούν και να βρεθεί ο τρόπος να επιστρέψουν στην Αγροτική Φυλακή Κασσάνδρας. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει “....πρέπει να ανασχεθεί η αποδυνάμωση των Αγροτικών Φυλακών με την παραχώρηση μέρους εκτάσεών τους για άλλους σκοπούς και να υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός” (Ετήσια Έκθεση 2015, σελ. 133)

 - Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4786/2021 το σύνολο των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), στα οποία στεγάζονται Καταστήματα Κράτησης με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους, καθώς και το σύνολο των οικοπέδων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που προορίζονται για την ανέγερση φυλακών, περιήλθαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

Κατόπιν τούτων, σας ερωτώ Κύριε Υπουργέ 

1. Πόσοι ΠΕ Γεωπόνοι – Τεχνολόγοι Γεωπονίας και ΤΕ Γεωτεχνίτες. υπηρετούν σε κάθε αγροτική φυλακή; Πόσοι αντίστοιχοι υπάλληλοι υπηρετούν στην Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και είναι επιφορτισμένοι με τον κεντρικό σχεδιασμό των αγροτικών φυλακών και τη διαχείριση της παραγωγής τους; Σε κάθε περίπτωση, ποιος είναι επιφορτισμένος, σε κεντρικό επίπεδο, με αυτά τα καθήκοντα; 

2. Ποια είναι η ακριβής αγροτική και κτηνοτροφική δύναμη κάθε αγροτικής φυλακής; Ποιες άλλες παραγωγικές δραστηριότητες ασκούνται σε κάθε αγροτική φυλακή; 

 3. Ποιοι είναι οι αριθμοί ετήσιας παραγωγής σε κάθε ένα από τους ως άνω τομείς ανά φυλακή και ποιο το ύψος των αντίστοιχων κερδών; 

4. Πώς ακριβώς διατίθενται τα παραγόμενα προϊόντα; Υπάρχουν συμβάσεις με υπηρεσίες του δημοσίου (π.χ. νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία) για την πώληση των προϊόντων και ποιές είναι αυτές; 

5. Σε ποιές ακριβώς ενέργειες έχετε προβεί ή προτίθεσθε να προβείτε για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής των αγροτικών φυλακών, την επέκταση των αγροτικών εκτάσεων των υφιστάμενων Αγροτικών Κ.Κ., με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και τη διασύνδεση των κρατουμένων με την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους που έχετε θέσει; 

6. Ποιες δράσεις έχουν σχεδιαστεί αναλυτικά, ποιες έχουν υλοποιηθεί και σε ποιες αγροτικές φυλακές, σύμφωνα με το από 23/09/2020, Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ (όπως αναφέρετε στη με αριθ. πρωτ. 7017/4/25258-γ’/ 16/06/2021 απάντησή σας, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου); Ποιες δράσεις αναμένεται να υλοποιηθούν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά τους;

 7. Υπάρχουν συνεργασίες με Α.Ε.Ι. ή άλλους φορείς για την παροχή τεχνογνωσίας και τη συνδρομή στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών φυλακών; 

8. Πότε αναμένεται το νέο στρατηγικό σχέδιο για το σωφρονιστικό σύστημα, το οποίο αναφέρετε στην απάντησή σας στην πρόσφατη 30η έκθεση της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης; Ποιοι θα είναι οι βασικοί στρατηγικοί σας στόχοι για τις αγροτικές φυλακές; 

9. Προτίθεστε να επιδιώξετε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, την ανατροπή της με αριθ. 253/21.07.2014 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 2001/Β/22.07.2014), με στόχο να επιστρέψουν οι εκτάσεις αυτές στο Υπουργείο σας πλέον και στην Αγροτική Φυλακή Κασσάνδρας; 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γιώργος Καμίνης ΚΙΝΑΛ

Πηγή: www.hellenicparliament.gr 

Share on Google Plus

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Από το Blogger.